webtoegankelijkheid

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 25/03/2020.

Stad Oostende wil volledig webtoegankelijk zijn. Dit betekent dat de website www.oostende.be en www.uitinoostende.be en alle bijhorende formulieren, documenten en nieuwsbrieven door iedereen op een vlotte en gebruiksvriendelijke manier moeten kunnen gebruikt worden.   

Dit naar aanleiding van de Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 inzake de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Automatische toegankelijkheidstesten: Wij laten onze website voortdurend toetsen door een automatische analysestool. Binnen de dienst Communicatie worden alle inbreuken stelselmatig weggewerkt. Deze tool scant alle pagina’s en controleert de volgende toegankelijkheidsrichtlijnen:
  • Interne controle vóór publicatie: web redacteuren voeren een test op de inhoud voor publicatie en herstellen eventuele fouten.
  • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.
  • Readspeaker werd geïntegreerd om vlot alle teksten te laten voorlezen op www.oostende.be 

Stad Oostende voldoet aan de toegankelijkheidseisen op niveau AA en blijven voortdurend werken aan de toegankelijkheidsnormen. Er wordt soms verwezen naar externe websites of documenten waarvan we de toegankelijkheid niet kunnen garanderen.

Opmerking

Het kleurcontrast op www.oostende.be/kunstacademie en www.uitinoostende.be is niet conform de richtlijnen. Het contrast is net onvoldoende om volledige webtoegankelijkheid te bieden. Deze kleurkeuze is echter een cruciaal onderdeel van de huisstijl en blijft daarom ook op de website behouden. 

Vragen?

Indien er vragen zijn over de toegankelijkheid van deze website of je wenst melding te maken van een probleem, stuur gerust een mail naar communicatie@oostende.be