UiTPAS Kansentarief

Inwoners van Oostende met een laag inkomen kunnen na een inkomensonderzoek een UiTPAS kopen aan 1,00 euro. Op vertoon van je UiTPAS aan kansentarief krijg je 80% korting bij deelname aan activiteiten én spaar je punten. Een UiTPAS aan kansentarief is dus een spaar- én kortingskaart!

Wie komt in aanmerking?

Om na te gaan of je recht hebt op het kansentarief breng je één van volgende attesten mee:

  • attest verhoogde tegemoetkoming (ziekenfonds)
  • attest leefloon of equivalent leefloon (OCMW)
  • attest budgetbegeleiding (CAW) of budgetbeheer (OCMW)
  • attest schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling (OCMW of advocaat)
  • attest ambulante begeleiding binnen de integrale jeugdhulp (bv. contextbegeleiding, begeleid zelfstandig wonen, dagcentrum)
  • attest inkomensgarantie voor ouderen (FOD Pensioen)
  • attest inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap (FOD Sociale zekerheid)
  • voor mensen zonder wettig verblijf: attest dringende medische hulpverlening (OCMW), attest materiële opvang (Fedasil, Caritas)

Kan je geen van bovenstaande attesten voorleggen? Dan bekijken we via het meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting of jouw belastbaar inkomen onder deze inkomensgrens valt:

aantal personen ten lastemaximum belastbaar inkomen 2022maximum belastbaar inkomen 2023

0

23.303,8425.630,67

1

27.618,0230.375,61

2

31.932,20

35.120,55

3

36.246,3839.865,49

4

40.560,5644.610,43

5

44.874,7449.355,37

6

49.188,9254.100,31

7

53.503,1058.845,25
(*) Een persoon ten laste die erkend is als persoon met een handicap (minstens 66%) telt als een extra persoon ten laste.

Als je recht hebt op een UiTPAS met kansentarief, heeft ook elk gezinslid ten laste dat op jouw adres gedomicilieerd is dat ook.                  

Waar een UiTPAS aan kansentarief kopen?

Een UiTPAS met kansentarief kan aangevraagd worden bij Loket Onderwijs- en Vrijetijdskansen, een Ontmoetingscentrum of Campus Edith Cavell. Het Loket Onderwijs en Vrijetijdskansen is vrij toegankelijk en bevindt zich in het UiTloket. OCMW-cliënten die al een maatschappelijk werker toegewezen hebben, kunnen terecht bij hem of haar voor een UiTPAS aan kansentarief. Je kan ook terecht bij een Ontmoetingscentrum in je buurt nadat je telefonisch een afspraak hebt gemaakt. 

Klik hier voor meer informatie over alle verkooppunten.

Hoe lang is een UiTPAS met kansentarief geldig? 

Een UiTPAS met kansentarief is 1 jaar geldig. Elk jaar wordt gekeken of je nog steeds recht hebt op het kansentarief. 

  • Heb je nog steeds recht op verhoogde tegemoetkoming? Dan wordt het kansentarief automatisch voor jou verlengd. Hiervoor hoef je zelf niets te doen. 
  • Heb je niet langer recht op verhoogde tegemoetkoming of heb je een UiTPAS met kansentarief op basis van een ander criterium? Dan krijg je jaarlijks een mail en/of een brief waarin vermeld staat dat je kansentarief bijna verloopt. Als je nog steeds van alle voordelen van UiTPAS wil genieten, dan moet je je opnieuw aanmelden bij één van de verkooppunten. Medewerkers bekijken samen met jou of je nog steeds in aanmerking komt voor het kortingstarief of maken gratis een nieuwe UiTPAS voor je aan. De gespaarde punten worden automatisch overgezet op de nieuwe UiTPAS.