Uit in Oostende logo

Religie in Dialoog: UiT in Oostende sprak met Khalid Benhaddou

Op dinsdag 12 december gaan Khalid Benhaddou en Rik Torfs in dialoog over de positie van religie in de huidige samenleving. UiT in Oostende sprak met Khalid Benhaddou over zijn rol als imam, zijn nieuwe boek en de dialoog met Rik Torfs.

Je was de jongste imam ooit in België en hebt dus al heel wat ervaring. Hoe moeilijk is het tegenwoordig om imam te zijn?
In het verleden fungeerde een imam vooral als aanspreekpunt in verband met islamitische aangelegenheden. In de huidige context wordt veel meer verwacht van een imam.  Hij is nu ook -en vooral- aanspreekpunt geworden voor geradicaliseerde jongeren. De maatschappelijke rol is dus veel breder en belangrijker geworden. We proberen nu veel meer zélf de dialoog aan te gaan, zelf de jongeren op te zoeken en de dimensie te verruimen. Uiteraard blijven we het aanspreekpunt voor de publieke opinie en blijft iedereen via ons op de hoogte van het reilen en zeilen van de islamitische gemeenschap.

Eind oktober verscheen je nieuwe boek ‘Mag  God nog’, een publicatie in samenwerking met Rik Torfs en Paul Cliteur. Hoe is die samenwerking tot stand gekomen?
De vraag kwam van mijn uitgeverij Borgeroff/Lambrigt, die ook mijn eerste boek publiceerde. Ze vroegen me om na te denken over de positie van religie vanuit een christelijke (Rik Torfs), atheïstische (Paul Cliteur) en islamitische achtergrond (ikzelf). Ik besloot om de uitdaging aan te gaan. Het leek me bovendien een hele eer om me samen met deze doorgewinterde filosofen te buigen over dit diepzinnig vraagstuk. Rik kende ik al persoonlijk, Paul niet. Maar de discussies verliepen in een gemoedelijke sfeer met respect voor elkaar. Ik ben heel tevreden over het resultaat!

We moeten veel meer mét elkaar spreken dan over elkaar!

Welke boodschap wil je brengen met dit boek?
De boodschap vanuit islamitisch standpunt moet eigenlijk zijn: kies ervoor om in debat te gaan en wees kritisch!  Wees ook open en laat je religie je niet beletten om in dialoog te gaan of zelfs geïnspireerd te raken door de ander.

Inhoudelijk gaat dit boek over hoe we kunnen mee debatteren om Europa beter te maken, hoe kunnen we de grenzen doorbreken tussen politiek en religie en hoe kunnen we bijdragen om de huidige problemen in Europa te helpen oplossen.

Rik en ik staan vaak op eenzelfde lijn en vervullen als het ware een gelijkaardige rol. Hij probeert daarbij steeds de kerk in het midden te houden terwijl ik de moskee in het midden houd.

Op 12 december ga je in CC De Grote Post in dialoog met Rik Torfs. Wat mag het publiek verwachten? En wat verwacht je zelf?
Ik hoop vooral dat het publiek geboeid raakt door wat we die avond zullen brengen. Maar met iemand als Rik Torfs met zijn vele retorische talenten én zijn gevatte humor twijfel ik daar niet aan! Zowel Rik als ik staan vaak op eenzelfde lijn en vervullen als het ware een gelijkaardige rol. Hij probeert daarbij steeds de kerk in het midden te houden terwijl ik de moskee in het midden houd (lacht). Toch proberen we om moeilijke thema’s bespreekbaar te maken en willen we angst wegnemen. We moeten veel meer mét elkaar spreken dan over elkaar!

Interview: Tim Heddebauw voor UiT in Oostende

Praktisch

Iedereen is alvast van harte welkom op dinsdag 12 december 2017 om 19.00 uur in Theaterzaal De Grote Post, CC de Grote Post, Hendrik Serruyslaan 18A. Na de lezing is er een mogelijkheid om de boeken van de gastsprekers te kopen en/of te laten signeren. Als afsluiter kunnen de aanwezigen napraten tijdens de receptie.

De toegang is gratis. Meer info via interculturaliteit@oostende.be of T 059 25 86 67.