Uit in Oostende logo

Kotjesvolk brengt uniek vertelconcert

Op 11 december brengt de Ieperse groep 'Kotjesvolk' een uniek vertelconcert in het kader van de Lezingenreeks W.O. I. op 11 december. UiT in Oostende sprak met bezieler Wim Chielens.

Op 11 december is Kotjesvolk te gast in cc De Grote Post. Kotjesvolk is een band met Dries Chaerle, Wim Chielens, Kurt Grillet en Trui Chielens en brengt muzikale vertellingen. Kotjesvolk speelt een uitgebreid repertoire met de Eerste Wereldoorlog als centrale thema. Zij zingen liederen die bekend waren tijdens de Groote Oorlog maar ook eigen nummers die een verhaal uit de oorlog vertellen. 

Hoe is jullie groep ontstaan en van waar komt de naam?

Wij zijn ontstaan doordat we gevraagd werden om enkele liederen te zingen bij de opening van een tentoonstelling in het In Flanders Fields Museum in Ieper. Het thema was ‘Vluchtelingen’ en wij zongen er twee liederen rond vluchten. Een minuut voor de uitnodiging in druk moest, hadden we nog geen groepsnaam en dus stelde mijn broer Piet (directeur van het IFFm) voor om ons Kotjesvolk te noemen. Dat was de schimpnaam die ze in de Westhoek gaven aan vluchtelingen (die inderdaad vaak in kotjes moesten gaan wonen). Elders werden ze Barakkenvolk genoemd. We gebruiken het tot op vandaag als een soort geuzennaam.

Vanwaar de interesse om oorlogen te verwerken in liederen?

Tja, wij zijn kinderen van de Westhoek en of je het nu wilt of niet, je struikelt over het oorlogsverleden van kindsbeen af. Ik was destijds (in 1978) ook danig onder de indruk van hoe het W.O. I-verleden werd verwerkt tot volkstoneel in het volksspel ‘Nooit brengt een oorlog vrede’. Daar speelde de muziek, gearrangeerd en begeleid door Wannes van de Velde, een prominente rol. Daar zal de kiem ook wel zitten. Wannes is en blijft een voorbeeld voor wie in Vlaanderen met geëngageerde liederen bezig wil zijn.

Zijn er voordelen of nadelen verbonden aan het samenspelen met jouw dochter in een groep?

Ik zie geen enkel nadeel, alleen maar voordelen (lacht). Dat is van mijn kant bekeken, maar als ik Trui mag geloven is dat wederzijds. Trui heeft ook wel andere muzikale voorkeuren, maar toch merk ik dat ze de muziek die ze thuis hoorde als kind (folk en chanson) ook is blijven koesteren en dat ze dat soort liederen dus met grote goesting zingt. Ik vind dat Trui ook bijzonder goed aanvoelt wat ik, maar ook Dries, in een liedtekst bedoelen. Ze zingt geen woorden. Ze vertelt een verhaal.

Welk optreden is jullie het meest bijgebleven en waarom?

Voor de groep Kotjesvolk zal dat wel het ‘Bericht aan de Bevolking’ zijn in september 2016 in Elverdinge. ‘BadV’ is een concertreeks op locatie die we tijdens deze herdenkingsperiode maakten met heel lokale verhalen. Het verhaal dat we vertelden in Elverdinge ging over een schoolmeester die zijn oud-leerlingen naar de oorlog zag vertrekken, zijn school zag ingenomen worden door soldaten en zelf moest vluchten naar Frankrijk. Enfin, héél W.O. I kwam samen in één persoon. Bovendien was het een prachtige zomeravond en speelden we op het erf van een boerderij die ook letterlijk in ons verhaal voorkwam. Het is het prototype van wat we willen doen met die concertreeks. Eigenlijk is elk concert in deze reeks bijzonder, want telkens weer voelen we hoe wonderlijk het is om kleine verhalen te vertellen, maar dan wel op de juiste plek, dikwijls ook op de juiste dag en voor een publiek dat nog namen en plekken herkend. De ontroering is altijd groot.

Wat mogen de mensen verwachten die op 11 december afzakken naar cc De Grote Post?

Dit concert is géén Bericht aan de Bevolking, dus ook niet op maat van Oostende geschreven. Wij zullen verhalen van een beetje overal in West-Vlaanderen vertellen en daar toepasselijke liederen bij zingen. Centraal blijft dat we verhalen vertellen over heel gewone mensen in een heel ongewone tijd, of ze nu soldaat, vluchteling of burger zijn. Wat de muziek betreft, zijn er eigen liederen op maat van een verhaal geschreven, maar we kijken ook heel breed en zo kan er ook werk van Youp van ’t Hek, Gerard Van Maasakkers, Jim Boyes of Pete Seeger tussen zitten. Wij zingen zelden liederen uit W.O. I, wel over W.O. I en over andere oorlogen. Meestal stellen we pas de week voor het concert ons programma samen. Je weet maar nooit wat er in de wereld gebeurt...

Welke grote droom zou je nog graag verwezenlijkt zien?

Dat er ook na 2018 mensen in dorpen en stadjes het belangrijk vinden om W.O. I te herdenken en daar met name ook aan muziek denken als medium. Na vier jaar hebben we echt wel genoeg grootse evenementen gehad, het ene al smaakvoller dan het andere. Maar het blijven vertellen en bezingen van kleine verhalen van doodgewone mensen, blijft van belang. Om het niet te vergeten… De droom is dat Kotjesvolk daar mag blijven een steentje toe bijdragen.

Mogen jullie fans nieuw werk verwachten of uitkijken naar lopende projecten?

Ja, we broeden op iets bijzonders. Na zoveel jaar scenario’s en verhalen en liederen te zingen over mensen en plekken uit W.O. I willen we voor het eerst enkele van die liederen opnemen en misschien op cd zetten, als zo’n schijfje in 2018 nog relevant is tenminste. Maar we willen vooral in een reeks concerten het metaverhaal van veel van die liederen vertellen. Want heel dikwijls zijn er bijzondere vondsten of bijzondere persoonlijke ontmoetingen aan een verhaal of een lied vooraf gegaan. Er is nooit ruimte om dat te vertellen en dat willen we in 2018 wel doen.

PRAKTISCH: 

Wanneer? Maandag 11.12.2017 om 19.30 uur

Waar? CC DE GROTE POST, Hendrik Serruyslaan 18a. 

Prijs? Gratis maar inschrijven via www.oostende.be/cultuur of 059 25 88 20