Stad Oostende promoot Multimove als springplank naar levenslange sportbeoefening

Vooraleer kinderen zich op één bepaalde sport toeleggen, is het belangrijk dat ze eerst de basismotoriek voldoende ontwikkelen. Multimove is daarvoor zeer geschikt omdat het de motoriek stimuleert via 12 fundamentele bewegingsvaardigheden. Plezierbeleving staat hierbij centraal.

September is traditioneel de maand waarin kinderen voor het eerst lid worden bij een sportclub. Wat we daarbij merken is dat zij al op heel jonge leeftijd de keuze maken voor één bepaalde sport en dat deze keuze vaak omwille van verkeerde redenen wordt gemaakt. Zo wordt meestal gekozen voor een sport(club) waarin de vriendjes zitten of een sport die ook door de ouders werd beoefend. Dit zijn niet per se de sporten waarvoor de kinderen aanleg hebben of die ze graag doen.

Sportgids Multimove en kleutersport

Via de Multimovegids brengt Stad Oostende in kaart welke sportclubs Multimove aanbieden, zodat het voor de ouders gemakkelijker is om de weg te vinden naar sportclubs waar de kinderen hun motorische ontwikkeling het best uitbouwen. Naast het Multimove aanbod in de stad biedt de gids ook een overzicht van alle sportclubs met een aanbod voor kleuters.

Download de Multimove- en kleutersportgids4 Mb(pdf)

Gepubliceerd op donderdag 20 augustus 2020 9.48 u.