Kansentarief vrije tijd

De Wegwijzer helpt in je zoektocht naar betaalbare vrije tijd en vakantie. We onderzoeken het recht op kansentarief, informeren over het aanbod en helpen met inschrijven.

Maak een afspraak

Aanvraag kansentarieven vrije tijd (UiTPAS)

Afspraak voor informatie sport

Welke kansentarieven kan je aanvragen in De Wegwijzer?

UiTPAS aan kansentarief

UiTPAS Oostende is een vrijetijdspas waarmee je voordelig aan tal van cultuur-, sport-, en jeugdactiviteiten kunt deelnemen. Met een UiTPAS aan kansentarief kan je:

 • punten sparen en inruilen voor een leuk voordeel (bijvoorbeeld een gratis drankje of een gadget);
 • 80% korting krijgen bij deelname aan allerlei activiteiten binnen Oostende.

Zo kun je met je UiTPAS aan kansentarief onder andere korting krijgen bij de sportclub , de sportkampen, Speelpleinwerking, de Kunstacademie of het Conservatorium aan Zee en de Buitenschoolse Kinderopvang. Meer info hieronder.

Een UiTPAS aan kansentarief is gratis tot en met de leeftijd van 25 jaar. Vanaf 26 jaar betaal je eenmalig 1 euro voor het aanmaken van je pas. Het kansentarief op je UiTPAS is telkens één jaar geldig. Daarna kom je opnieuw langs voor een inkomensonderzoek en kan het kansentarief verlengd worden.

Meer info over de UiTPAS

Sporten in een sportclub

Oostendse kinderen en jongeren tot de leeftijd van 18 jaar (geboortejaar 2003) betalen met een UiTPAS aan kansentarief 20% van het inschrijvingsgeld bij een Oostendse sportclub. Toon je UiTPAS bij inschrijving in een deelnemende sportclub en je krijgt het kansentarief.

Heb je nog geen UiTPAS aan kansentarief of is het kansentarief op je UiTPAS niet meer geldig? Maak een afspraak bij De Wegwijzer.

Wil je:

 • meer info over de deelnemende sportclubs;
 • hulp bij het maken van een keuze;
 • hulp bij de inschrijving in een sportclub?

Maak een afspraak bij sportpromotor Stijn Sabbe (0497 44 66 95 of stijn.sabbe@oostende.be). Hij is tijdens de inschrijvingsperiode in De Wegwijzer aanwezig en helpt je graag verder.

Een overzicht van deelnemende sportclubs vind je hier.

Sportkampen

Stad Oostende organiseert sportkampen tijdens de schoolvakanties. Met een UiTPAS aan kansentarief betaal je 20% van het inschrijvingsgeld. Wees er snel bij want de plaatsen zijn beperkt! Is een kamp volzet? Schrijf je zeker in op de wachtlijst. Wie weet komt er een plaatsje vrij.

Inschrijven gebeurt online via de webshop. Vul het nummer van je UiTPAS in en de korting wordt automatisch verrekend.

Neem contact op met De Wegwijzer voor:

 • de aanvraag of verlenging van een UiTPAS aan kansentarief
 • hulp bij de online inschrijving van een sportkamp

Meer info en inschrijven: www.oostende.be/sportkampen

Kinderboerderij De Lange Schuur

Voor kampen of activiteiten in Kinderboerderij De Lange Schuur heeft De Wegwijzer een beperkt aantal gereserveerde plaatsen aan kansentarief. Informeer tijdig bij De Wegwijzer naar de start van de inschrijvingsperiode.

Speelpleinwerking

Ook voor de Speelpleinwerking heeft elk deelnemend kind een UiTPAS nodig. Sinds 2020 is de standaard dagprijs 7 euro (inclusief warme maaltijd, verzekering, activiteiten, materiaal en eventuele uitstappen). Met een UiTPAS aan kansentarief betaal je 1,40 euro per dag.

Heb je nog geen UiTPAS aan kansentarief of is het kansentarief op je UiTPAS niet meer geldig? Maak een afspraak bij De Wegwijzer.

Meer info op www.oostende.be/speelpleinwerking 

Kunstacademie en Conservatorium aan Zee

Oostendse kinderen en volwassenen betalen met een UiTPAS aan kansentarief bij

Toon je UiTPAS bij inschrijving in het secretariaat van de school en je krijgt het kansentarief.

Heb je nog geen UiTPAS aan kansentarief of is het kansentarief op je UiTPAS niet meer geldig? Maak een afspraak bij De Wegwijzer.

Meer info op www.oostende.be/UiTPAS-KAZ-CAZ

VRIJUIT

De Wegwijzer is lid van VRIJUIT dat muziekconcerten, expo’s, cultuurvoorstellingen, musea, festivals en sportevenementen in Vlaanderen betaalbaar wil maken voor mensen met een beperkt budget. Je betaalt 20% van de originele ticketprijs en vervoerskosten worden (deels) terugbetaald.

Je kunt in De Wegwijzer terecht voor informatie over het aanbod en reservatie van je tickets.

Meer info over het aanbod op www.vrijuit.nu

Sociaal Tarief Buitenschoolse Kinderopvang

Met een UiTPAS aan kansentarief betaal je 50% van het opvangtarief bij de Buitenschoolse Kinderopvang (BKO). Toon je UiTPAS bij inschrijving in het Administratief Centrum van de BKO (Frère-Orbanstraat 142, 8400 Oostende) en je krijgt het kansentarief.

Heb je nog geen UiTPAS aan kansentarief of is het kansentarief op je UiTPAS niet meer geldig? Maak een afspraak bij De Wegwijzer.

Meer info op www.oostende.be/bko

Recht op vakantie!

Iedereen verdient vakantie – Rap Op Stap

De Wegwijzer is lid van het netwerk Iedereen Verdient Vakantie en is erkend als Rap Op Stap, een reisbemiddelingskantoor voor mensen met een beperkt budget.

Samen willen we ervoor zorgen dat iedereen op een zelfgekozen manier kan deelnemen aan toerisme. Er is keuze uit een ruim vakantieaanbod binnen Vlaanderen, zoals:

 • georganiseerde vakanties (jeugdkampen, groepsreizen);
 • daguitstappen;
 • vakantieverblijven.

Je kunt in De Wegwijzer terecht voor informatie over het aanbod, reservatie aan kansentarief en hulp bij de praktische planning van je daguitstap of vakantie.

Meer info over het aanbod op www.iedereenverdientvakantie.be

Wie komt in aanmerking?

Om na te gaan of je in aanmerking komt, breng je naar De Wegwijzer één van onderstaande documenten mee:

 • attest verhoogde tegemoetkoming (ziekenfonds)
 • attest leefloon of equivalent leefloon (OCMW)
 • attest budgetbegeleiding of budgetbeheer (OCMW of CAW)
 • attest schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling (OCMW of advocaat)
 • attest ambulante begeleiding binnen de integrale jeugdhulp (bv. contextbegeleiding, begeleid zelfstandig wonen, dagcentrum)
 • attest inkomensgarantie voor ouderen (IGO, FOD Pensioen)
 • attest inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap (FOD Sociale zekerheid)
 • voor mensen zonder wettig verblijf: attest dringende medische hulpverlening (OCMW), attest materiële opvang (Fedasil, Caritas)

Kan je geen van bovenstaande attesten voorleggen? Dan bekijken we via het meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting (inkomsten 2019, aanslagjaar 2020) of jouw gezamenlijk belastbaar inkomen onder bepaalde inkomensgrenzen valt.