85 jaar Hotelschool Oostende

De expo ’85 jaar Hotelschool Oostende’, samengesteld door de heemkring ‘De Plate’, neemt je mee doorheen de rijke geschiedenis van de Oostendse Hotelschool, vanaf de oprichting in 1938 tot vandaag.

De Oostendse Hotelschool kent een lange historiek en is sterk verweven met de ontwikkeling van Oostende. De school vormde doorheen haar bestaan duizenden leerlingen, die door hun kennis en vaardigheid bijdroegen tot de grote naam en faam van de school. In 1938 werd voor het eerst een hotelafdeling toegevoegd aan het keuzepakket van de Oostendse Stedelijke Vakschool die zich in de Koninklijke Stallingen in de Koninginnelaan bevond. Een vooruitstrevende keuze, want tot dan bestond er maar één andere hotelschool in België (Ecole hôtelière de Liège).

In de jaren vijftig verhuisde de school onder de nieuwe naam ‘Stedelijk Technisch Instituut’ naar een nieuwe grootse locatie aan het station. Het leerlingenaantal en het lerarenkorps van de Hotelafdeling steeg daarna gestaag. Het restaurant werd druk bezocht, heel wat prominente bezoekers deden de keuken alle eer aan. De school werd één van de meest degelijke van heel Europa.

Sinds 2019 beleeft de Oostendse Hotelschool een nieuw elan. In de Generaal Jungbluthlaan startte de nieuwe hotelafdeling FoodBox van het Ensorinstituut met een recordaantal leerlingen.

De tentoonstelling ‘85 jaar Hotelschool Oostende’ toont een selectie uit de collectie van heemkring ‘De Plate’ aangevuld met objecten en documenten uit privéverzamelingen. De toegang tot de tentoonstelling is inbegrepen in het toegangsticket van het Stadsmuseum.

15 oktober 2022 tot en met 15 mei 2023