foto: Lepelaar

Trekvogels in Oostende

Van 19 februari tot en met 25 maart 2018 kan het publiek in de Nieuwe Gaanderijen op de zeedijk in Oostende de tentoonstelling 'Trekvogels in Oostende' van Oostendenaar Frans Vandewalle bezoeken.

Lentedagen zijn hoogdagen voor vogelwaarneming. Ook zo en vooral voor waadvogels! Het zijn alle trekvogels, die in het bijzonder tijdens hun noordwaartse trek naar de broedgebieden aan onze stranden en aanpalend poldergebied te zien zijn. Een 20-tal van die meestal hoog-potige vogels komen jaarlijks voor. Een 18-tal wordt hier in close-up voorgesteld, de ene tijdens een rustpauze, andere actief op zoek naar voedsel. De foto's werden genomen met een 400mm, f5.6 telelens. Iedere foto is voorzien van commentaar over biotoop, leefgewoonten, foerageergedrag en verspreiding, dat laatste bij middel van een kleine verspreidingskaart met broedgebieden (geel), overwinteringgebieden (blauw) en het jaar door aanwezigheid (donkergroen).
Het is onze bedoeling en hoop uw aandacht op te wekken voor deze prachtvogels en de geïnteresseerde kijker aan te zetten onze stranden af te wandelen en onze polderlandschappen te verkennen, met verrekijker en fiets of op de wandel. Een niet onaanzienlijk deel van deze vogelsoorten wordt in zijn bestaan bedreigd door intensievere landbouw en veeteelt en door ontwatering van hun leefgebieden. Als die trend zich verder zet, zal minstens één soort, die jaarlijks nog broedt in onze polders, binnen enkele decennia verleden tijd zijn. Andere soorten zullen volgen. Waadvogels hebben nood aan specifieke biotopen en vergen daarom absolute bescherming.

Hobbyfotograaf,
Frans Vandewalle
i.s.m. dienst Cultuur stad Oostende

Bron: UiTinVlaanderen.be

Contact

Telefoon
059/25.88.20
e-mail
cultuur@oostende.be
website
http://www.oostendecultuurstad.be

Organisatie

naam
Dienst Cultuur Oostende

Wanneer

  • tot zondag 25 maart 18

Waar

naam
Nieuwe Gaanderijen
adres
Koning Boudewijnpromenade (Zeedijk) z/n8400 Oostende

Prijs

Terug naar overzicht