BILDNIS - Sevie Tsampalla - art between public and common space
Dit is een UiTPAS activiteit.

BILDNIS 2023
Deze lezing gaat over voorbeelden die de relatie tussen kunst, het maken van tentoonstellingen en de stad herdefiniëren. Of het nu gaat om een bottom-up actie of het navigeren door mogelijke tegenstrijdigheden die gepaard gaan met grootschalige stadsbrede tentoonstellingen: kunst kan zich bewegen binnen/tegen en voorbij de event-economie, consumptie en gentrificatie, en in plaats daarvan de stad transformeren en de sociale relaties die haar maken, opnieuw verbeelden. In dit proces blijkt het cruciaal om te onderhandelen over de grenzen tussen openbare en gemeenschappelijke ruimte. Terwijl de openbare ruimte verwijst naar stedelijk beleid van bovenaf, verwijst de gemeenschappelijke ruimte naar de stad zoals die vorm krijgt door collectieve creativiteit aan de basis. In dit gesprek wordt daarenboven het begrip zorg in de discussie betrokken, met als argument dat het de polariteit tussen publieke en gemeenschappelijke ruimte kan benoemen en nieuwe betekenissen kan creëren die de vloeiende grenzen ertussen blootleggen.

De lezing gaat grotendeels door in het Engels.

Contact