Leven en werken in de Vuurtorenwijk van 1945 tot 2000

Hoe verliep het dagelijks leven op de Vuurtorenwijk in Oostende na de bevrijding in 1945, waar en hoe kon men er werken en zich ontspannen, hoe floreerde het verenigingsleven... IDat alles komt aan bod in de jaarlijkse fototentoonstelling in de kerk tijdens de lokale kermisweek in juni.