Omgaan met CVS

Geerdens Evelyn
Het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) is een ziekte die nog te weinig (h)erkend en begrepen wordt. De beschikbare informatie is verwarrend en tegenstrijdig, en het wetenschappelijk onderzoek is nog in volle ontwikkeling. Hierdoor leggen mensen met CVS vaak een lange weg af op zoek naar informatie en een goede behandeling. Omdat verschillende factoren een rol spelen bij het ontstaan en het voortduren van de ziekte, zijn meer en meer zorgverleners ervan overtuigd dat een multidisciplinaire aanpak nodig is.

Met deze zesdelige cursus bieden we géén kant-en-klare oplossing aan voor jouw specifieke situatie. We belichten enkele aspecten die van belang zijn, als leidraad, om je leven met CVS iets lichter te maken en misverstanden uit te klaren. We beginnen algemeen en spitsen vervolgens toe op specifieke thema's die verbonden zijn met chronische vermoeidheid. De cursus verloopt op een aangepast ritme, met voldoende pauzes tussendoor. Het lotgenotencontact beidt een grote meerwaarde voor alle cursisten.

Voor wie?

Voor mensen die de diagnose CVS kregen of mensen die vermoeden dat hun klachten onder de noemer CVS kunnen vallen.

Wat mag je verwachten?

1. + 2. + 3. In de eerste drie sessies bekijken we samen de oorzaken en gevolgen van CVS, maar ook de symptomen, de diagnose en de mogelijke behandelingen. (Liesbet Vanhoof)

In de volgende sessies spitsen we toe op specifieke thema's:

4. Maak kennis met eutonie

Ontdek hoe je met zachte, bewuste bewegingen de spanning in je lichaam kan verzachten. (Katrien Janssen)

5.Omgaan met onbegrip

Leer hoe je met de juiste communicatie veel misverstanden kan vermijden. (Laura Dubois van Ommetour)

6. De impact van voeding

Waar zit de knoop in jouw energievoorraad? Kom te weten hoe je hier met de juiste voeding aan kan werken. (Felien Janssens)

Leeftijd

vanaf 35 tot 100 jaar