KIEM // Le Voyageur Immobile - Michiel Soete & Farbod Fathinejadfard

Kathie Danneels
In Le Voyageur Immobile gaan Farbod Fathinejadfard en Michiel Soete op zoek naar een scharnier tussen muziek en tekeningen. Michiel musiceert en Farbod tekent. Een ontmoeting met theater als gemeenschappelijke bodem. De wrijving die hierdoor ontstaat wordt naar de oppervlakte getild. Farbod en Michiel gaan op zoek naar wat er is en wat er niet meer is, via live muziek en live tekenen.