De Karolingische renaissance en de gothiek
Dit is een UiTPAS activiteit.

De middeleeuwen worden vaak gezien als een donkere periode, waarin cultuur stagneerde of zelfs achteruitgang. Maar in de 8ste en 9e eeuw vond een culturele heropleving plaats: de Karolingische renaissance, onder impuls van het Karolingische hof. Sommige ideeën sijpelen van de culturele elite door naar de bevolking, en veranderen de middeleeuwse maatschappij. In de late 11e en 12e eeuw (ca. 1050-1200) vindt een nog veel ingrijpender culturele verandering plaats. Nieuwe ideeën leggen de basis voor de gotische cultuur, met veel meer volkse elementen en een andere verhouding tussen mens en het bovennatuurlijke. Cultuurhistoricus Antoon Naert gidst je doorheen deze boeiende periode van culturele verandering.

Begeleiders: Antoon Naert