KIEM // Collectief Elan(d)

onbekend
Met De Grote Post als decor en als podium bewegen de interventies zich op de grens tussen architecturale sculptuur, sociaal experiment, theater en choreografie.