KIEM // Moddertong - Sébastien Hendrickx
Dit is een UiTPAS activiteit.

onbekend
Moddertong is verteltheater dat zich losjes tot de begrippendriehoek ‘moeder’, ‘taal’ en ‘aarde’ verhoudt. Langs welke routes kunnen we het vaderland ontvluchten richting moeder aarde? Moeten we onszelf daar nieuwe talen aanleren? Wat moeten we er afleren? Hoe zou het alledaagse leven er in de nabije toekomst uit kunnen zien?

Sébastien Hendrickx werkt onder dezelfde titel meerdere jaren door aan deze voorstelling, die onder invloed van een doorlopend onderzoek en voortdurend wijzigende omstandigheden steeds andere gedaanten zal aannemen. Moddertong gaat dus niet in ‘première’ en daarna op ‘tournee’; elk nieuw toonmoment is een volwaardige voorstelling.