De vroege middeleeuwen in West-Europa
Dit is een UiTPAS activiteit.

Creative commons
De vijfde eeuw markeerde een overgang tussen het Romeinse Rijk en de middeleeuwen. Hoewel de Romeinse cultuur nog twee eeuwen lang overheersend bleek in intellectuele kringen, kom je in een eerste luik meer te weten over de nieuwe machthebbers op het Europese vasteland, de Germaanse koningen die een onderlinge machtsstrijd uitvochten.  In een tweede luik wordt er op Brittannië gefocust. Ook daar trekt Rome zich terug en laat het aan de inwoners van het eiland om zichzelf en hun cultuur te verdedigen tegenover invallers uit Ierland en Schotland.  Tot slot verken je de Keltische cultuur van Ierland uit die periode, die zonder Romeinse overheersing verder kon evolueren en zorgde voor een uniek samenspel tussen christendom en inheemse cultuur. Dit liet zijn sporen na op de vroegmiddeleeuwse cultuur van het eiland, maar zorgde er tevens voor dat Ierland niet alleen een culturele schatkamer werd, maar deze cultuur ook ging uitdragen over het hele Europese vasteland.

In samenwerking met OC De Schaperye

Begeleiders: Antoon Naert