Online | Zelfzorg is een werkwoord
Dit is een UiTPAS activiteit.

Tassa Jolley | Unsplash
Nooit eerder kwam het woord zelfzorg zó vaak ter sprake als nu. Niet zo vreemd, want onderzoek toont aan dat mensen die goed voor zichzelf zorgen, gelukkiger zijn en beter met stress kunnen omgaan. Zij lijken beter gewapend tegen een mogelijke burn-out en staan krachtiger en positiever in het leven. Maar wát doen ze dan anders en vooral hóe doen ze dat?  In deze reeks ga je aan de slag met theorie en oefeningen. Ga op zoek naar jouw definitie van het begrip zelfzorg en hoe je dat in de praktijk kan brengen. Je werkt aan handvatten om je eigen behoeftes te erkennen en te benoemen. Je leert milder en met meer begrip met jezelf omgaan. Herken je innerlijke criticus en ga constructief om met schuld en schaamte. Je krijgt tips om rust te vinden in jezelf en om die momenten ook bewust in te bouwen. Zo kan je angst en stress beter hanteren en eventueel helemaal loslaten. 


In samenwerking met Stad Nieuwpoort

Begeleiders: Ann Van Hecke