Nederlands voor de (hoog)begaafde talige leerling - Spraakmaker Nederlands

spraakmaker
Spraakmaker Nederlands is een project Nederlands, uitgewerkt met als doelgroep (hoog)begaafde talige leerlingen, eerste en tweede graad secundair onderwijs die op zoek zijn naar extra uitdaging. Omdat er nog geen differentiatiemateriaal voor deze doelgroep is, willen we de vraag naar dit soort materiaal beantwoorden. Op die manier kan de leerkracht het vereiste zorgcontinuüm mee helpen realiseren, en is er voor de bedoelde leerlingen uitdagende, leerplangebonden uitbreidings- & verdiepingsleerstof, afgewisseld met creatieve opdrachten, genietend lezen, test jezelf … studietips. Remediëring helpt, daarover is iedereen het eens, ook remediëring voor de talige leerling is meer dan nodig.
Beschikbaar: Spraakmaker 1, 2,3 en 4 , Zelfstandig Werk 1ste en 2de graad met kennis en vaardigheden, improvisatiekaartjes

Doelgroep: alle geïnteresseerden, leerkrachten Nederlands, toekomstige leerkrachten Nederlands, directies, leerlingenbegeleiders, ouders, (hoog)begaafde leerlingen …

De auteurs: Annie De Pauw Patrick Maroye

inschrijven via: spraakmaker.nederlands@outlook.com