Causerie "“In wiens woorden kunnen we wonen ? Religies en ideologieën in historisch perspectief.”door dhr. Ben Wuyts
Dit is een UiTPAS activiteit.

Ben Weyts
Mensen zoeken al sinds de prehistorie bescherming, troost, verklaringen en leefregels bij hun mythologische goden of bij één almachtige god. Ben Wuyts verkent het godsgeloof en het atheïsme in de Grieks-Romeinse oudheid, gevolgd door de ontstaansgeschiedenis van het jodendom, het christendom en de islam. De heilige boeken van deze drie monotheïstische godsdiensten zoals de Bijbel en de Koran inspireerden in alle tijden vele mensen tot broederlijkheid, verbondenheid en spiritualiteit maar konden ook broedermoord uitlokken en geweld en macht in vele vormen legitimeren.
Na de Verlichting en de Franse Revolutie zorgden ideologieën zoals het liberalisme, het socialisme, het communisme en het nationaalsocialisme eveneens voor tegenstrijdige gevoelens, ervaringen en beslissingen. Ze leidden tot meer democratie, vrede, welvaart en solidariteit maar evengoed tot dictatuur, oorlog, armoede en verknechting. Het hangt altijd af van de interpretatie van de heilige teksten die ooit door religieuze leiders geschreven zijn en van de manifesten die de verschillende ideologen opgesteld hebben.
De machtsmechanismen uit onze westerse geschiedenis herhalen zich bijna voorspelbaar in een bepaalde sociaaleconomische context. Dit boek vertelt meer over het heden dan men zou vermoeden.
De auteur eindigt met een aantal beschouwingen over religieuze en atheïstische spiritualiteit, over de boedelverdeling tussen wetenschap en godsdienst, over de maatschappelijke positie van vrouwen, over de wreedheid van mensen maar ook over de droom van de kleine goedheid van mensen. Het slot is een hoopvolle wens voor een realistische, genereuze samenleving.
In samenwerking met het Vermeylenfonds.