Godsdienst en ideologie
Dit is een UiTPAS activiteit.

Creative Commons
In het boek ‘In wiens woorden kunnen we wonen?' heeft historicus Ben Wuyts het over de drie monotheïstische godsdiensten en over moderne ideologieën zoals het liberalisme, het socialisme, het communisme, het fascisme en het nationaal-socialisme. De lezing schetst hun ontstaansgeschiedenis en gaat in op hun invloed op mens en samenleving met reflecties naar vandaag toe. De ‘heilige’ teksten uit het jodendom, het christendom en de islam inspireren velen tot broederlijkheid en spiritualiteit, maar dikwijls legitimeren ze macht, onderdrukking en geweld. Het hangt af van wie de teksten leest en wie ze interpreteert. Een gelijkaardig fenomeen kan ook optreden bij de politieke ideologieën los van elk godsdienstig karakter.

In samenwerking met OC De Schaperye

Begeleiders: Ben Wuyts

Leeftijd

vanaf 18 jaar