The Dating Project - Dan Mussett
Dit is een UiTPAS activiteit.

Clara Hermans
THE DATING PROJECT is een doorlopende reeks van performatieve experimenten over hoe smartphones het gedrag kunnen beïnvloeden en gebruikers kunnen manipuleren in interactie met elkaar en de ruimte om hen heen. Het project bestaat uit het maken van individuele instructievideo's die door gebruikers worden gedownload. De video’s leiden de gebruikers door een bepaalde ruimte en zetten hen ertoe aan om zich op een bepaalde manier tot die ruimte en elkaar te verhouden, en om in alledaagse scènes sociale interacties op te voeren.

In dit onderzoeksproject zet Dan Mussett een jaar lang een laboratorium op waarin dit eenvoudige format wordt bevraagd, waarin verschillende strategieën worden getest om video's op te nemen, te bewerken en te verspreiden en waarin wordt geëxperimenteerd met verschillende inhoud, scenario's en manieren om instructies te geven. Tijdens een reeks output-momenten zullen gedurende het jaar verschillende groepen deelnemers worden uitgenodigd. Naast de ethische vragen die het format oproept, rond toestemming, agency, vertrouwen en verantwoordelijkheid, zal ‘THE DATING PROJECT’ onderzoeken of het mogelijk is om gemeenschappelijke publieke ervaringen van vreugde en dwaasheid te creëren, ook al zijn de gebruikers van elkaar gescheiden door de afstand van hun individuele schermen.