Online onderwijscafé voor ouders in het Dari/دری

FMDO
Onze onderwijsambassadeur Danial informeert je over onderwijs in het Dari via deze link: https://zoom.us/j/96867626903.

Hij vertelt je meer over het schoolsysteem in Vlaanderen, school –en studiekeuze, school en kosten, meertaligheid en vrije tijd. Ook maakt hij tijd om jouw vragen te beantwoorden in het Dari!

Onderwijsambassadeurs is een project van FMDO vzw waar meertalige ouders hun kennis en ervaring over onderwijs in Vlaanderen in hun eigen taal doorgeven aan anderstalige ouders.

Elke maandagavond tot de zomervakantie organiseren wij een online onderwijscafé in een andere taal (behalve in de schoolvakanties)

--- ENGLISH
Our Education Ambassador Danial informs you about education in Dari via this link: https://zoom.us/j/96867626903.
He tells you more about the school system in Flanders, school and study choice, school and costs, multilingualism and leisure time. He also makes time to answer your questions in Dari!
'Onderwijsambassadeurs' is a project from FMDO vzw where multilingual parents pass on their knowledge and experience about education in Flanders in their own language to non-native parents.
Every Monday evening until the summer vacations we organize an online education café in another language (except during school vacations).

Leeftijd

van 18 tot 60 jaar

Contact