Online onderwijscafé voor ouders in het Spaans/español

FMDO
Onze onderwijsambassadeur Konstanze informeert je over onderwijs in het Spaans via deze link: https://zoom.us/j/92038693248
Ze vertelt je meer over het schoolsysteem in Vlaanderen, school –en studiekeuze, school en kosten, meertaligheid en vrije tijd. Ook maakt ze tijd om jouw vragen te beantwoorden in het Spaans!

Onderwijsambassadeurs is een project van FMDO vzw waar meertalige ouders hun kennis en ervaring over onderwijs in Vlaanderen in hun eigen taal doorgeven aan anderstalige ouders.
Elke maandagavond tot de zomervakantie organiseren wij een online onderwijscafé in een andere taal (behalve in de schoolvakanties)

--- ENGLISH
Our Education Ambassador Konstanze informs you about education in Spanish via this link: https://zoom.us/j/92038693248
She tells you more about the school system in Flanders, school and study choice, school and costs, multilingualism and leisure time. She also makes time to answer your questions in Spanish!

'Onderwijsambassadeurs' is a project from FMDO vzw where multilingual parents pass on their knowledge and experience about education in Flanders in their own language to non-native parents.

Every Monday evening until the summer vacations we organize an online education café in another language (except during school vacations).

--- FRANCAIS
Notre ambassadeur pour l'éducation Konstanze vous informe sur l'éducation en Espagnol via ce lien: https://zoom.us/j/92038693248
Elle vous en dit plus sur le système scolaire en Flandre, le choix de l'école et des études, l'école et les coûts, le multilinguisme et le temps libre. Elle prend également le temps de répondre à vos questions en Espagnol!

‘Onderwijsambassadeurs’ est un projet de FMDO vzw dans le cadre duquel des parents multilingues transmettent leurs connaissances et leur expérience sur l'enseignement en Flandre dans leur propre langue à des parents non natifs.

Chaque lundi soir jusqu'aux vacances d'été, nous organisons un café éducatif en ligne dans une autre langue (sauf pendant les vacances scolaires).

Leeftijd

van 18 tot 60 jaar

Contact