Fragile

Else Ringnalda
Beelden van Nederlandse kunstenaressen
Else Ringnalda en Emile Van der Kruk
Hun beelden ontstaan na fantaseren over een ideale samenleving. Hieruit komen beelden voort van mensen die gelijkwaardig zijn en bewondering hebben voor elkaars verschillen.
Websites:
emilevanderkruk.nl
elseringnalda.nl

Contact