Mei '40: de slag aan de Leie
Dit is een UiTPAS activiteit.

Lag de materiële en morele superioriteit van het Duitse leger aan de basis van hun overwinning in deze Leieslag? In werkelijkheid waren het vooral de fouten van de Franse Generale Staf, waardoor de slag verloren werd. Wat is er echt gebeurd en waarom hebben we hier een historisch verkeerd beeld van? Het verhaal van Mei ’40 werd bovendien een referentiepunt in het denken over buitenlandse politiek. Verdedigers van een sterke defensie verwijzen ernaar als een afstraffing van lakse ‘appeasement’ politiek, als een schoolvoorbeeld van het falen van een chaotische democratie, tegen een goed georganiseerde dictatuur. Deze lezing werpt een ander licht op deze historische veldslag.

In samenwerking met OC De Schaperye

Begeleiders: Bruno Comer