Wintergasten aan de Keignaert

We gaan kijken waarom welke vogels de Keignaert als overwinteringsgebied kiezen?