Lisiane Moerman en Bernadette Denissen in kunsthuis Artine

Lisiane Moerman Lisiane Moerman
Grafiek van Lisiane Moerman (Waregem)
Keramiek van Bernadette Denissen (Wulpen)