James Ensor: Zelfportretten
Dit is een UiTPAS activiteit.

Zelfportret met de bloemenhoed Toerisme Oostende vzw
Het zelfportret is bij Ensor van essentieel belang en neemt een bijzondere plaats in binnen zijn oeuvre. Het zelfportret dat ontstaat dankzij het gebruik van de spiegel wordt een ‘subjectieve’ afspiegeling.

De schilder als onderwerp wordt het voorwerp van zijn eigen afbeelding. Het zelfportret vormt als het ware een nieuw spiegelbeeld dat geconfronteerd wordt met de gespiegelde en met de kijker. Deze vorm van mimesis is misschien wel de meest complexe in de plastische kunsten. Zoals eertijds Rembrandt was Ensor zich bewust van het paradoxale picturale dilemma: ‘Hoe kan ik mezelf afbeelden terwijl ik mezelf afbeeld?’ Het zelfportret zet aan tot bespiegeling. Zijn leven lang zal James Ensor zichzelf portretteren.

Deze expo maakt deel uit van Ensor 2024, ter ere van 75-jarig overlijden van kunstenaar James Ensor.